‹Start

Stilla musik
- särskilt program för kyrkor, mässor m.m
Annakarin Bunnel(ss) Jenny Svenberg(p) Stefan Stenberg(b)

1. Innocent (Fläskkvartetten)
2. Firn (trad.klezmer)
3. Fedja (musik: L Gullin)
4. I hope it's spring for you (L Gullin)
5. Siciliano - intro (J S Bach)
6. Siciliano ur Flöjtsonat i Eb-dur (J S Bach)
7. Misch Masch (A Bunnel)
8. Shall I compare thee to a summers day (N Lindberg)
9. Nelly (J Svenberg)
10. Snooze (S Stenberg)
11. Tema från Shindlers list (J Williams Arr: A Paulsson)
12. The Blessing Nigun (J Sperling)
13. The Wedding (A Ibrahim)

(M Dahlin, orgel, spår 6&11)